Skip to content

Regulamin zakupów

Be Happy Face Yoga. Webinary, Ebooki, Kursy Regulamin serwisu

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://jogatwarzy-behappy.pl/ oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim Webinarów i Ebooków.
2.Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.
3.Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma: Katarzyna Kaczan-Oktaba “Be Happy Face Yoga” ul. Leśna 30c/1, 81-549 Gdynia, NIP 586 135 20 22, regon 382233811.
4.Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Webinarem jest wydarzenie on-line, odbywające się w wirtualnym pokoju spotkań. Po opłaceniu uczestnictwa użytkownik ma prawo do:jednokrotnego udziału w wydarzeniu oraz wglądu z nagranie i materiały przez 7 dni od daty wydarzenia. Ebookiem jest wirtualna publikacja w formacie PDF, po zakupie przesyłana do kupującego w formie linku do pobrania. Webinary podlegają następującym zasadom: a)Wszystkie webinary są określone terminem ważności, b)Wykupiony udział można przekazać innej osobie, c)W celu realizacji udziału w webinarze należy zarezerwować termin poprzez dokonanie płatności. d)Zakupiony udział w w webinarze i ebooki nie podlegają wymianie/zwrotowi,
6.Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
7.Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany.
8.Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
9.Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną.
10. Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres e-mail: behappy.faceyoga@gmail.com. W tytule wystarczy napisać “Reklamacja”, a w treści wskazać jakiego wydarzenia ona dotyczy i co jest powodem reklamacji. W korespondencji powinny zostać ponadto wskazane dane kontaktowe wymagane do złożenia odpowiedzi, czyli: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, telefon. Reklamacje można składać również drogą pocztową, na adres: Katarzyna Kaczan-Oktaba “Be Happy Face Yoga” ul. Leśna 30c/1, 81-549 Gdynia, lub telefonicznie: 505676778.
11. Reklamacje zostaje rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu szansy zapoznania się z treścią reklamacji (dla reklamacji drogą mailową lub telefoniczną szansa ta jest natychmiastowa, dla reklamacji drogą poczty tradycyjnej należy doliczyć czas wysyłki listu). O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany taką samą drogą, jaką została złożona reklamacja – mailowo, telefonicznie lu pocztą tradycyjną.
12. Regulamin nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności.
Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń lub napisz wiadomość.